Om mig

Om mig

Jag heter Agnetha Vincent och driver företaget Vincent Näringsklinik sedan 2015. Jag bor med min familj i södra utkanten av Linköping med underbar natur runt knuten. Jag har alltid känt att naturen och det gröna ger mig ett inre lugn, det skapar harmoni och en enkelhet till motsats till det bitvis högt uppskruvade livstempot.

Min stora passion för hälsa har jag haft med mig genom hela mitt liv utan att jag egentligen vetat om det. Jag har alltid älskat att laga nyttig och hälsosam mat och att använda mig av de bästa råvarorna. Jag lärde mig tidigt av mamma och mormor hur maten skulle tillagas och där fanns inga halvfabrikat inblandade.

I grunden är jag utbildad undersköterska vid Birgittaskolan i Linköping. Jag är också utbildad näringsterapeut, naturterapeut, örtterapeut, hälsocoach, kost- och näringsrådgivare, taktil massör mm. Mina utbildningar har pågått under ca 10 år samtidigt med arbete och studier. Under min studietid i Stockholm vid bland annat Näringsmedicinska skolan har jag studerat anatomi, fysiologi, biokemi, fysiologiska och psykologiska funktioner samt klinisk nutrition. Genom mina breda och djupa utbildningar så är jag även godkänd naturläkare av SNLF (Svenska NaturLäkar Förbundet).

Som naturläkare arbetar jag utifrån ett så kallat funktionsmedicinskt perspektiv.  Funktionsmedicinen är grundad på medicinsk forskning och har som utgångspunkt att människan är en helhet. Inom funktionsmedicinen försöker man alltid behandla de underliggande orsakerna till en individs problem snarare än att dämpa symptomen. Grundprincipen är en holistisk syn på människan och att alla organ, det mentala och psykologiska hänger ihop och därför ska behandlas i en sammanhängande helhet i stället för som isolerande delar. Utgångspunkten är att kroppen vill vara i balans och behandlingen har som mål att stärka individens naturliga läkekraft. Funktionsmedicinen arbetar också förebyggande. ”Människans naturliga tillstånd är att vara frisk och må bra”.

Angeta Vincent,

Naturläkare inom Svenska NaturLäkarFörbundet, SNLF

Utbildning Högskola

Hälsocoach 120hp (Högskolan Skövde)
Stressfysiologi 1 15hp (Mittuniversitetet)
Medicinsk vetenskap 15hp (Mittuniversitetet)
Idrottsvetenskap 7,5hp (Mittuniversitetet)
Introduktion till psykologi 15hp (Karlstads universitet)
Pedagogik grundkurs 30hp (Linköpings universitet)
Interkulturell kommunikation 7,5hp (Linnéuniversitetet)
Kost, näring, hälsa 7,5hp (Linnéuniversitetet)
Folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbete 7,5hp (Stockholms universitet)
Hälsofrämjande arbete och pedagogik 7,5hp (Stockholms universitet)
Genus i vård och lärande 7,5hp (Stockholms universitet)
Folkhälsovetenskap med inriktning på hälsopedagogik 7,5hp (Uppsala universitet)
Medicinsk introduktion 30hp (Uppsala universitet)
Folkhälsa – livsstil och hälsa 15hp (Blekinge tekniska högskola)
Hälsopsykologi 4,5hp (Högskolan Kristianstad)Övriga utbildningar

Naturterapeut , Nordiskt Näringscenter, 308 tim (2 år)
Näringsterapeut, Näringsmedicinska Skolan 700 tim ( 2 år)
Näringsrådgivare, Nordiskt Näringscenter, 48 tim
Kost- och näringskonsult, Nordiskt Näringscenter, 80 tim
Ansiktszonterapi steg I, Mariagårdens närings- & helhetscenter, 16 tim

Ansiktszonterapi steg 1, Lisa Tallroth, 16 tim
Örtmedicin, Nordiskt Näringscenter Lisa Kock, 80 tim
Mikronäring, Nordiskt Näringscenter Pekka Nylund 80 tim
Hårmineralanalys & Metabolic Typing Steg I och II, Anafysen Sture Thorngren, 32 tim
Workshop i Kinesiologi, My Dahling, 12 tim
Helande beröringsmassage (Taktil massage), Livskraft Eksjö, 40 tim
Levande Blodanalys, Madeleine Marcus och Beatrice Wicklund, 32 tim
Blodtrycket, Egenvårdspoolen Pekka Nylund, 16 tim
Kopparparadoxen, Egenvårdspoolen Pekka Nylund, 16 tim
Njurarna och urinvägarna, Egenvårdspoolen Pekka Nylund, 16 tim
Hjärta och blodkärl, Egenvårdspoolen Bo Engborg/Pekka Nylund, 16 tim
Levern och avgiftningssystemet, Egenvårdspoolen Pekka Nylund, 16 tim
Hälsosam mat/Syra Basbalansen, Egenvårdspoolen Bo Engborg/Pekka Nylund, 16 tim
Epigenetik 1, Nordiskt Näringscenter Olle Haglund, 16 tim
Nitrit, nitrat och kväveoxidsystemet, Nordiskt Näringscenter Olle Haglund, 16 tim
Läckande tarm, Nordiskt Näringscenter Olle Haglund, 16 tim
Energimedicin, Holistic Bertil Wosk, 16 tim
Näringsmedicin I och II, Holistic Anna Widell, 16 tim
Stress, utbrändhet och binjurar, Holistic Leif Österberg, 8 tim
Sköldkörtel, behandling och symptom, Holistic Leif Österberg, 8 tim
Upptäck och förhindra kärlproblem, Holistic Leif Österberg, 8 tim
Smärta -  värk, krångliga magar, Holistic Inger Erland-Tångring 8 tim
Inflammation, behandling och symptom, Alpha Plus Ellinor Ladenberg, 3 tim
Näringsmedicinska verktygslådan, Alpha Plus Sanna Törsleff-Berglund, 24 tim
Cellens energiomvandling, Alpha Plus Sanna Törsleff-Berglund, 8 tim
Funktionsmedicinskt perspektiv på nutrition, Alpha Plus Patrik Söderqvist, 8 tim

Lymfmassageutbildning, Helene , Helens Hälsorum Skärblacka, 32 tim