Allergitest Födoämnesintolerans

Allergitest  och

Födoämnesintoleranser (IgG/IgA)

Allt fler upplever olika typer av besvär efter intag av vissa födoämnen. Det kan vara allt från klassiska allergireaktioner med slemhinnesvullnad och klåda till mer diffusa besvär från mag- och tarmtrakten och allmänpåverkan. Även andra symptom som t ex eksem/akne, huvudvärk, IBS, nedstämdhet, astma för att nämna några, kan härröra från födoämnesöverkänsligheter. Vissa immunreaktioner kommer först efter några timmar upp till flera dagar vilket gör det svårt att lista ut vilka ämnen som orsakar besvären – en blodanalys ger god vägledning och ökar möjligheten till en lämplig kosthållning.


Födoämnesallergi (IgE-antikroppar bildas) ger en omedelbar akut situation och kan vara livshotande. Den här typen av allergi vet oftast personen om. Det klassiska exemplet är allergi för nötter. Sjukvården testar detta med pricktester och man tar bort detta från kosten.


Födoämnesöverkänslighet (IgG-antikroppar bildas) ger en fördröjd reaktion som kan visa sig flera timmar/dagar efter intag av födoämnet. Detta är inte livshotande och eftersom personen oftast inte vet källan till symtomet så är det svårt att veta vad man har reagerat på. Det kan vara flera födoämnen som man reagerar mot. Detta test utförs inte hos sjukvården och ett pricktest ger alltså inget utslag.


Födoämnesöverkänslighet (IgA-antikroppar bildas) visar sig med slemhinnereaktioner och vid kontakt med mikrober (virus, bakterier, svamp, parasiter) i tarmen. Tarmslemhinnan påverkas och ger reaktioner vid kontakt med vissa födoämnen. Tar man bort mikroberna försvinner reaktionerna.

Histaminintolerans är en överkänslighet som beror på att ämnet histamin (som finns i födoämnen) inte kan brytas ner. Brist på enzymet diaminoxidas (DAO) som ska bryta ner histamin ger reaktioner som mag- och tarmbesvär, hudbesvär, huvudvärk och migrän, astmaliknande besvär som t ex nästäppa, hjärtklappning. Höga halter histamin finns exempelvis i många ostar, makrill, tonfisk, rödvin. Lång lagring av mat, dålig hygien ökar mängden histamin.


Följande generalagenter/laboratorium samarbetar jag med vid födoämnesöverkänsligheter:


  • EU Bio Tek Skandinavia
  • Amodo Medical