Taktil massage/Lymfmassage

Taktil massage / Lymfmassage

Taktil massage 

Taktil massage är en medveten och strukturerad beröring som aktiverar huden, vårt första och största organ och sinnesorgan. Taktil massage är en sinnesträning och en metod i daglig omsorg och träning för friskvård och hälsa. Det är en behandlingsform för alla som önskar avkoppling och en ökad livskvalitet i glädje och lycka.

Metoden bygger på hur vi naturligt stryker oss över huden när vi smörjer in eller tvättar oss själva. Strykningarna följer ett bestämt mönster för att göra metoden igenkännbar och inge säkerhet och trygghet. Förutom strykningar används även olika kvaliteter av tryck eller att hålla händerna stilla. Det vanligaste är att man lägger händerna direkt på huden och arbetar med en vegetabilisk olja. För beröringskänsliga individer kan man arbeta utanpå kläderna.

Både svensk och utländsk forskning av bland annat Prof Kerstin Uvnäs-Moberg, Karolinska Institutet, visar på att beröring i vård och omsorg leder fram till; ökad kroppsuppfattning, lugn och ro, smärtlindring, minskad aggressivitet, ökad möjlighet till kommunikation, ökat immunförsvar, förbättrad mag- och tarmfunktion, ökad livskvalitet.

Massageformen passar alla men har särskild effekt på:
* Sömnsvårigheter
* Kroppens läkningsförmåga
* Mag- och tarmproblem
* Stress
* Fibromyalgi
* Smärta
* Oro


Taktil stimulering utgår från en helhetssyn på människan och används alltid utifrån den enskilde individens behov och villkor.


Välkommen att njuta av denna avstressade helkroppsbehandling!

 

 

Lymfmassage 

Dagligen får vi i oss slaggprodukter via kost, dryck och andning samt slaggprodukter som bildas vid förbränning i kroppen.


Om vi är avslappnade i kroppen så fungerar lymfcirkulationen via muskelpumpen i armarna och benen medan det finns ett undertryck i bålen som sköter dränaget. Men om vi är stressade, spända i muskler eller har känslomässiga blockeringar (som bla ger muskelspänningar) så försämras lymfcirkulationen och det blir svårare för kroppen att rensa ut ”skräpet” det stannar kvar i kroppen.


Slaggprodukterna försurar kroppen och ger smärta. Ibland behöver vi hjälpa lymfsystemet att föra ut dem.


Lymfdränage är en mjuk form av behandling som får kroppen att slappna av föra lymfvätskan till tömningspunkter. Slaggprodukterna förs ut från kroppen via andningen, huden, njurar och tarm.


Goda effekter på ex: Olika smärt tillstånd, fibromyalgi, reumatiska besvär, stress, svullnader i kroppen, tinnitus, ödem efter bröst operationer mm.