Hårmineralanalys

Hårmineralanalys

Hårmineralanalys är en metod för att mäta kroppens mineralstatus och eventuell tungmetallbelastning. Ditt hår innehåller alla mineraler som finns i Din kropp. Med hjälp av analysen kan man utläsa vilka tillskott man behöver och vilka som bör undvikas. Vad som är bra näringsmässigt för en människa kanske inte är bra för en annan. Ett hårprov påvisar kroppens nivåer av mineraler och eventuell förekomst av tungmetaller. Alla de viktiga näringsämnena och toxiska elementen ackumuleras i håret. Mineralerna är livsviktiga komponenter i en mängd metaboliska funktioner i alla faser av livsprocessen.

Att testa metaller i urinen mäter endast vilka och hur mycket mineraler som utsöndras. Blodet visar vilka mineraler som för tillfället absorberas och cirkulerar innan de utsöndras och/eller avskiljs i lagringsdepåer. Blod- och urinprov visar mineralstatusen i kroppen endast vid en viss tidpunkt. Mineralkoncentrationer som återfinns i håret däremot, representerar intag eller exponering som pågått länge, vilket gör hårmineralanalysen användbar för att mäta näringsstatusen.

Hårmineralanalysen kan med fördel användas i förebyggande syfte, då den avslöjar eventuella framtida problem, ofta långt innan kliniska symptom föreligger.


Hur går en hårmineralanalys till?

Hårmineralanalysen är ett vävnadsprov, där man kan använda både hår och naglar, men det vanligaste är att man använder hår. För analysen behövs 150 mg hår som klipps i små tussar från flera ställen i nackpartiet. Håret bör vara obehandlat, dvs ej permanentat på två månader, färgat senaste månaden. Undvik mjällschampo som innehåller zink, selen eller andra mineraler innan du tar hårprovet. Det går heller inte att använda ett helblonderat hår. Tvätta håret innan klippning så du får bort ev spray och mousse.


Hårprovet skickas sedan till Trace Elements i USA, som är det världsledande laboratoriet inom hårmineralanalys och har analyserat över 1,5 miljoner prover. Laboratoriet har varit verksamt sedan 1984 och har hela tiden fokuseras på att leverera analysresultat till olika kategorier av kliniker. De finns nu i hela 46 länder över hela världen, däribland Sverige. Varje hårprov dubbelkontrolleras genom att man testar samma hårprov två gånger.

I kostnaden för en hårmineralanalys ingår en halvtimmes konsultation och information om tillvägagångssättet, själva analysen och medföljande dokument på svenska samt en timmas konsultation med mig där vi går igenom analysen och tolkningen tillsammans. Därefter går vi igenom en eventuell plan för en fortsatt balansering. OBS! Själva kosttillskotten för en eventuell balansering ingår inte. Vill du göra en hårmineralanalys bokar du en halvtimmes konsultation i bokningssystemet. 


Det tar ca fyra veckor efter att man skickat iväg hår för analys tills resultatet kommer. Jag meddelar dig och du går in i bokningssystemet och bokar en timmes konsultation där vi tillsammans går igenom analysen.
Läs mer på www.nutri-tech.nu, www.traceelements.com eller www.haranalys.se.