Frekvensbehandling

Frekvensbehandling

OBERON BIORESONANS

Att balansera celler till rätt funktion kräver ren näring för cellens energiproduktion. För att snabbare få rätt funktion använder vi Vector bioresonans. Vector är ett känsligt mätinstrument som används för att finna obalanser och nedsatt funktion i cellerna i kroppen.

Med bioresonans Oberon söker vi belastning av mikroorganismer. Det kan vara bakterier, parasiter, mögel eller svamp. Finns dessa i kroppen stör det cellernas funktioner och det kommer att visa sig som symptom.


Det är inte alltid så att orsaken sitter där det känns. I programmet får vi information var det egentliga problemet sitter. Det ger större möjlighet att balansera för permanent förbättring skall kunna ske.

Bioresonans ger oss stora möjligheter att finna orsaker till arbetsamma symptom. När vi finner orsaker har vi också möjligheten att behandla för att uppnå en förbättring.

Bioresonans är en teknik att kommunicera mellan den biologiska kroppen och ett avancerat mätinstrument. Med instrumentet kan vi söka och upptäcka det som belastar kroppens vävnader och funktioner. Likt tekniken i magnetröntgen och möjligheterna med ultraljud, som också bygger på att mäta frekvenser och energi. Förekommer det belastning kan inte kroppen fungera korrekt och vi känner antagligen symptom.


För mer information, läs www.frekvensbehandling.se

 

FREKVENSANALYS QRMA

Frekvensanalys är en mätmetod att lyssna på kroppens aktivitet. Med hjälp av frekvensanalys får vi bland annat reda på näringsstatus och funktionsstatus

Informationen från frekvensanalysen presenteras i siffror så det är lätt att förstå vilka värden som avviker från det optimala. Utifrån den informationen har vi möjlighet att stödja kroppen där det behövs.

Mätningen sker med hjälp av en mätprob som personen håller i handen. Mätutrustningen är ansluten till en dator som styr analysen. På mindre än fem minuter är frekvensanalysen klar. I samband med mätningen får du behandlingsförslag, det kan t ex handla om kostvanor eller kosttillskott.


För mer information, läs www.frekvensbehandling.se