Behandlingar

Jag erbjuder

Din första kontakt med mig kan ske antingen genom telefon,

070-760 42 27 direkt till mig, eller genom bokadirekt.se

Vincent Näringsklink här i Linköping.

Vid ditt första besök hos mig fyller du i en hälsoutvärdering (anamnes) ett frågeformulär angående din hälsa och dina eventuella problem. Hälsoutvärderingen ger mig viktig information om dina symptom, tidigare sjukdomshistoria, läkemedelsintag, kosttillskott, livsstil, din kosthållning, miljö, genetik osv. Det hjälper mig att kunna utvärdera näringsobalanser och funktionsnedsättningar i kroppen.

Behandlingar 

Skräddarsydd näringsbehandling 1:a besöket, 120 minuter – 1 495 kr

Här får du en grundlig genomgång av din hälsa och ett skräddarsytt behandlingsprogram i form av näringstillskott och örter.


Jag går noga igenom din hälsodeklaration, tar ett blodtryck och eventuellt ett zinktest. Därefter gör jag en frekvensanalys (tar 2 minuter) som mäter kroppens aktivitet. Med hjälp av frekvensanalysen får man reda på näringsstatus och funktionsstatus i kroppen. Analysen visar ca 300 mätvärden uppdelat på över 40 områden. T ex vitamin och mineralstatus.


Efter analysen går vi vidare med bioresonans Oberon som är ett mätinstrument som används för att finna obalanser och nedsatt funktion i cellerna i kroppen. Bioresonansen ger oss stora möjligheter att finna orsaker till arbetsamma symptom. Man har även möjlighet att neutralisera belastning i kroppen i form av mikroorganismer. När orsaken till symtomen är hittade finns möjlighet att behandla för att uppnå en förbättring.

Efter frekvensmätningen och bioresonansanalys gör vi eventuellt en behandling i Oberon sedan får du information om vilken kost som får dig att må bra och ett förslag på ett behandlingsprogram.


Skräddarsydd näringsbehandling – Återbesök, 90 min - 1 200 kr eller 60 min – 950 kr

Vanligen är det lämpligt med en uppföljning ca 4 veckor efter första besöket. Jag följer upp genom att ställa frågor gällande din hälsa utifrån tidigare hälsodeklaration och behandling. Vi går noga igenom din upplevelse från förra mötet tills i dag. Tankar, känslor och symtom.


Jag gör även en ny frekvensanalys och bioresonansbehandling och jämför med den förra och justerar eventuellt din ordination på näringstillskott.


Hårmineralanalys 1 995 kr

Hårmineralanalys visar på överskott eller underskott av olika näringsämnen i kroppen. Bra som förebyggande analys innan hälsoproblem uppstått, eller som del i behandling av uppkomna besvär.
I priset ingår 30 min provtagning och information, hårmineralanalys, skriftlig tolkning på svenska samt 60 min personlig konsultation, tolkning och rådgivning när analysen är klar, ca en månad efter provtagningen.
Ev kosttillskott för näringsbalansering ingår ej i detta pris. Läs mer


Vitamin- och mineralanalys – 30 min – 550 kr

Kortare näringsanalys med fokus på vitaminer och mineraler. Jag sammanställer och ger dig kostrekommendationer och eventuella tillskott för att du ska komma vidare med din hälsa. Kan vara en första ingång för att bekanta dig med att ta hand om dig själv och din hälsa.


Taktil massage – 60 min - 850 kr eller 45 min - 750 kr

Taktil massage är en medveten och strukturerad beröring som aktiverar huden, vårt första och största organ och sinnesorgan. Taktil massage är en sinnesträning och en metod i daglig omsorg och träning för friskvård och hälsa. Det är en behandlingsform för alla som önskar avkoppling och en ökad livskvalitet i glädje och lycka. Läs merLymfmassage 70-90 min – 995 kr 

Slaggprodukterna försurar kroppen och ger smärta. Ibland behöver vi hjälpa lymfsystemet att föra ut dem.


Lymfdränage är en mjuk form av behandling som får kroppen att slappna av föra lymfvätskan till tömningspunkter. Slaggprodukterna förs ut från kroppen via andningen, huden, njurar och tarm.


Goda effekter på ex: Olika smärt tillstånd, fibromyalgi, reumatiska besvär, stress, svullnader i kroppen, tinnitus, ödem efter bröst operationer mm. Läs mer