Funktionsmedicin

Funktionsmedicin

JAG ERBJUDER

Din första kontakt med mig kan ske antingen genom telefon direkt till mig, eller genom bokadirekt.se Vincent Näringsklink här i Linköping.

Vid ditt första besök hos mig fyller du i en hälsoutvärdering (anamnes) ett frågeformulär angående din hälsa och dina eventuella problem. Hälsoutvärderingen ger mig viktig information om dina symptom, tidigare sjukdomshistoria, läkemedelsintag, kosttillskott, livsstil, din kosthållning, miljö, genetik osv. Det hjälper mig att kunna utvärdera näringsobalanser och funktionsnedsättningar i kroppen.

 

FUNKTIONSMEDICIN

De flesta naturläkare arbetar utifrån ett så kallat funktionsmedicinskt perspektiv. Funktionsmedicinen är grundad på medicinsk forskning och har som utgångspunkt att människan är en helhet. Inom funktionsmedicinen försöker man alltid behandla de underliggande orsakerna till en individs problem snarare än att dämpa symptomen. Grundprincipen är en holistisk syn på människan och att alla organ, det mentala och psykologiska hänger ihop och därför ska behandlas i en sammanhängande helhet istället för som isolerade delar. Utgångspunkten är att kroppen vill vara i balans och behandlingen har som mål att stärka individens naturliga läkekraft. För mer information, läs www.funktionsmedicin.se.